CSUA
CSUA - 研究生
实名认证 专业认证

性别: 江苏 - 南京 注册于 2017-06-23

擅长:LS-DYNA

没有周末

向TA求助
458元余额
1408 经验值
16个粉丝
主页被访问 1176 次

16 条记录

 • 晓东 - 工程师
  9赞同 / 12关注 / 25回答
 • 杨紫 - 研究生
  30赞同 / 7关注 / 16回答
 • Boom - 研究生
  9赞同 / 8关注 / 13回答
 • 王玥琪
  10赞同 / 4关注 / 2回答
 • 叶正梗 - 研究生
  14赞同 / 5关注 / 12回答
 • sister - 研究生
  0赞同 / 2关注 / 0回答
 • 铁水
  239赞同 / 22关注 / 109回答
 • 杨杨 - 研究生
  4赞同 / 5关注 / 5回答
 • 甜也 - 研究生
  1赞同 / 3关注 / 2回答
 • 公众号
  75赞同 / 16关注 / 5回答